Oblast:

Moravský kras – severní část

Jeskyně:

Punkevní jeskyně - Macocha

Lokalita:

Dolní jezírko

Kontakt:

ZO 6-09 Labyrint, Radoslav Husák

Aktualizace:

19.3.2003

 

Základní údaje: Max. hloubka: 48 m
Celková délka prozkoumaných prostor pod vodou: 
Teplota vody: 6 – 9 °C
Obvyklá viditelnost: 1 – 7 m

Přístup:

Lokalita je přímo na dně Macochy.

Historie průzkumů:

Obě jezírka na dně Macochy jsou známa od nepaměti. O Dolním jezírku píše například Dr. Martin Kříž ve zprávě z 18.8.1864:

“Rybníček pod glorietem na straně západní bývá v létě 32m dlouhý, 9m široký a 6m hluboký; na jeho dně jest mnoho dříví, ponejvíce klad sem spadených a mechem obrostlých.”

9. ledna 1921 sestupuje E. Buršík s Draegrovým skafandrem do hloubky 15 m.“Oznámil, že je to přirozená roura , která klesá v tomže tvaru dále ale bez světla je tam bezmocný.

Na podzim 1999 sestoupili do jezirka potápěči J.Nečas a R. Jančar, konstatovali, že je velká naděje na další postup ale nejdřív je potřeba vytahat spoustu naplavených klád. Při snížení hladiny Punkvy v prosinci 99 byla celá vstupní puklina vyčištěna společným úsilím členů ZO 6-09 Labyrint a ZO 6-25 Pustý žleb. 30. ledna 1999 M. Piškula dosáhl zatím největší hloubky v Moravském krasu 48m.

Stav vodících šňůr:

V sestupném komínu ponechána silná technická šňůra vyvázaná na nýty, dále pak klasická 2 mm šňura.

Kontaktní osoby:

Vhodná výstroj:

Většinou používáme 2x12 trimix, někdo vzduch. Na dekompresi vždy necháváme v 6 m kyslík. Časy na dně v hloubkách pod 33 m bývají 50 i více minut

Popis lokality:

Sestup širokou puklinou do hloubky 25m, suťový kužel, který klesá do hloubky 27m. Odtud pokračuje puklinová chodba, která po 20m přechází do meandru, ve kterém se mění profil na freatický ovál. Padá studnou do 33 m a ve vzdálenosti cca. 80 m končí zátarasem naplavených klád. Šňůra k závalu je značená jako odbočka, pod ní pokračuje vlevo tzv. Klíčovou dírkou, trošku menší chodba, která meandruje a stoupá do hloubky 29m, kde se otvírá velká prostora. Kousek za vstupem je odbočka doleva do těsné lité chodby, která spadá do cca 36m a pokračuje dál. Z dómu pokračuje dolů poměrně velká chodba která na 130m dosahuje hloubku 48m výška chodby se však snižuje na cca 30-40cm. Za zůžením pokračuje suťový kužel nahoru, další postup by byl možný pouze s bokovkami.

V současné době se stále intenzivně pracuje na čištění závalu.

Přílohy:

Mapa lokality