Oblast:

Moravský kras – severní část

Jeskyně:

Punkevní jeskyně - Macocha

Lokalita:

Červíkovy jeskyně

Kontakt:

ZO 6-09 Labyrint, Radoslav Husák

Aktualizace:

19.3.2003

 

Základní údaje: Max. hloubka: 
Celková délka prozkoumaných prostor pod vodou: 
Teplota vody: 6 – 9 °C
Obvyklá viditelnost: 1 – 7 m

Přístup:

Ze dna Macochy od Horního jezírka doleva po suťovém svahu. Vchod do jeskyně je pod spadlým balvanem. Po cca 20 m je  žebřík dolů k ustrojovacímu platu, z kterého vede žebřík do vody. Málo náročné.

Historie průzkumů:

Přikládám původní Křížův popis z roku 1864 (Jeden z účastníků sestupu do Macochy, medik Červík ze Žalkovic):

“Třetí je jeskyně, do níž dvěma skulinami mezi balvany ponechanými lze obtížně vniknout, vede k dvěma jamám s vodou dva sáhy hlubokou; mezi těmito jamami strmí hřeben vymletého modravého kamene, přes který s nebezpečím jsem se dostal do chodby směru 14 hod., 7 sáhů dlouhé. U konce této jeskyně na prostrannějším a vodou tak vymletém místě, že půda je rozervána samými dolíky a korýtky rozevírá se jáma kolmá, na 4 sáhy hluboká, opět k vodě vedoucí; jeskyni tuto nazývám Červíkovou.”

Spojnice Macochy a Amatérské jeskyně byla nalezena v roce 1975 potápěči Trygon klubu proplaváním 420 m dlouhého Předmacošského sifonu vedoucího z Červíkových jeskyní na dně Macochy do Východní macošské větve v Amatérské jeskyni

Stav vodících šňůr:

Některé šňury jsou již staršího data. Na některých místech chuchvalce staré šňury.

Kontaktní osoby:

Vhodná výstroj:

2 x 12 l

Popis lokality:

Připravuje R. Husák

Přílohy:

Mapa lokality