KONTAKTY

Kontakty na jednotlive skupiny naleznete v sekci SKUPINY.

K oslovení speleopotápěčské komunity můžete využít konverence CAVEDIVER na www.pandora.cz.

Náměty, připomínky, nové články a zprávy můžete posílat na mail jsirotek@geodis.cz.