Česká speleologická společnost
Komise pro speleologické potápění

 

pořádá v termínu 24. - 28.11.2004

Kurz jeskynního potápění

Místo:
Dělnický dům Tumperek, Rudice, Moravský kras

Vážení přátelé a zájemci o jeskynní potápění. Ve dnech 24.11.-28.11.2004 se v Moravském krasu uskuteční druhý kurz jeskynního potápění ČSS, který je po dlouhé době organizován centrálně. Náplní kurzu bude teorie jeskynního potápění potřebná k zahájení praktického výcviku. Kurz je určen nejen členům ČSS, kteří mají zájem o získání kvalifikace jeskynní potápěč (JP), ale i zájemcům z řad široké potápěčské a speleologické veřejnosti, kteří mají zájem o tuto problematiku. Členové ČSS splňující dané podmínky budou mít možnost splnit na závěr kurzu teoretickou část zkoušky potřebnou pro získání kvalifikace JP. Předpokládáme, že tento kurz bude současně jakýmsi setkáním jeskynních potápěčů z Čech a Slovenska. Organizaci kurzu budou zajišťovat ZO 6-09 Labyrint a ZO 6-25 Pustý žleb.

Obsah jednotlivých přednášek bude členěn do následujících bloků:

Rozsah kurzu může být ještě operativně upraven. Přednášky budou zajišťovat přední čeští a slovenští jeskynní potápěči pod vedením uvedených lektorů.

Kromě přednášek z teorie jeskynního potápění dle výcvikových standardů ČSS budou do programu zařazeny další příspěvky a prezentace zabývající se specifickými oblastmi: např. použití skútrů, rebreatherů, logistika dlouhých ponorů, atd. Ve volném prostoru budou zařazeny příspěvky jednotlivých účastníků, kteří budou chtít prezentovat svoji činnost. Dle zájmu účastníků bude do programu zařazena v pátek odpoledne podzemní či povrchová exkurze na některou z lokalit Moravského krasu.

Všichni účastníci obdrží po úhradě účastnického poplatku v předstihu skripta, která budou zpracována kolektivem autorů s přihlédnutím ke specifickým lokálním podmínkám jeskynního potápění v Čechách ale i k moderním trendům v jeskynním potápění ve světě, včetně popisu jednotlivých přístupů.

Účastnický poplatek obsahující skripta: pro členy ČSS 2.000,- Kč
pro nečleny 3.000,- Kč
Ubytování a stravování: Bude zajištěno ve stejném objektu, jako bývají Speleofóra. Orientační cena za plnou penzi je cca 220,- Kč
Firemní prezentace:  V místě konání kurzu je možnost firemní prezentace spojené s prodejem za jednotný polatek 1.000,- Kč po celou dobu trvání.

 Veškeré informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.speleo.cz/cavediving/.


Předběžný program

Středa 24.11.2004

 

 

 

do 18.00

příjezd účastníků

18.00 – 19.00

večeře

20.00

zahájení

20.00 – 21.00

úvod

Čtvrtek 25.11.2004

 

 

 

 

7.30 – 8.30

snídaně

8.30 – 11.30

dopolední blok přednášek

11.30 – 13.00

oběd

13.00 – 18.30

odpolední blok přednášek

18.30 – 20.00

večeře

Pátek 26.11.2004

7.30 – 8.30

snídaně

8.30 – 11.30

dopolední blok přednášek

11.30 – 13.00

oběd

13.00 – 17.30

exkurze

17.30 – 19.00

večeře

19.00 – 21.00

volné přednášky

Sobota 27.11.2004

7.30 – 8.30

snídaně

8.30 – 11.30

dopolední blok přednášek

11.30 – 13.00

oběd

13.00 – 17.30

odpolední blok přednášek

17.30 – 19.00

večeře

19.00 – 21.00

volné přednášky

Neděle 28.11.2004

 

 

 

 

8.30 – 9.30

snídaně

9.30 – 11.30

písemná část teoretické části zkoušky

11.30 – 13.00

oběd

13.00 – 15.00

ústní část teoretické části zkoušky

15.00

zakončení

 Přihlášky prosím předávejte členům komise pro speleologické potápění ČSS, nebo zasílejte e-mailem na adresu rhusak@planteko.cz, nebo poštou na adresu: Radoslav Husák, Sokolnice 513, 664 52.

Zpět