Česká speleologická společnost

Návrh speleopotápěčské části bezpečnostních směrnic ČSS

Připravili: Zdeněk Motyčka, Jan Sirotek

Projednala Komise pro Speleopotápění
4.6.2002


VII. Speleopotápění

1.    Speleopotápění

1. Speleopotápěním se rozumí potápění v jeskyních, ponorech či vyvěračkách a jiných krasových či nekrasových vodách, brání-li v některém okamžiku potápění strop či jiná překážka přímému výstupu na hladinu vertikálním směrem, nebo hrozí – li možnost vynoření v nedýchatelném prostředí.

2. Spelopotápěním se nerozumí technika pohybu ve vodních jeskyních nebo jiných prostorách, pokud účastníci akce plavou nebo se pohybují jiným způsobem na hladině podzemních vod, nebo podplouvají na nádech drobné překážky. Důrazně se nedoporučuje proplouvat na nádech překážky delší jak 2 m nebo hlubší jak 1 m. , u nichž není účastník speleologické akce předem důkladně obeznámen s proplouvanou vzdáleností a charakterem překážky.

2.    Kvalifikace

Pro speleopotápění se důrazně doporučuje mít kvalifikaci Jeskynní potápěč, nebo Zkušený jeskynní potápěč dle Výcvikových směrnic pro speleopotápění v ČSS, nebo jinou odpovídající kvalifikaci opravňující k potápění v jeskyních, případně doporučení zahraniční speleologické organizace. Speleopotápění se dále mohou zúčastnit účastníci výcviku jeskynního potápění v ČSS v doprovodu instruktura jeskynního potápění.

3.    Výstroj

1. Pro speleopotápění se dále důrazně doporučuje používat pouze kvalitní výstroj, být s ní dokonale obeznámen, udržovat ji v bezvadném stavu, zajišťujícím její spolehlivou funkci a být obeznámen s uspořádáním výstroje ostatních členů týmu a s používáním jejích ovládacích prvků.

2. Doporučená minimální výstroj:

   Dále pokud je to účelné:

3. Doporučená minimální výstroj skupiny

4.    Obecné zásady

1. Doporučuje se vždy volit svoji účast na konkrétní speleopotápěčské akci podle svých dosažených zkušeností a momentální psychické a fyzické kondice. Důrazně se nedoporučuje speleopotápění v případě, jsou-li fyzické nebo psychické schopnosti sníženy nemocí, stresem, nevolností, požitím alkoholu, léků, drog nebo jinými vlivy.

2. Při speleopotápění se důrazně doporučuje použití vodicí šňůry odvíjené potápěčem, nebo trvale natažené pod vodou, nebo dodávané z povrchu, která je ve vhodných intervalech označena optickou i hmatovou směrovou značkou. Důrazně se nedoporučuje použití šňůr, u kterých není předem známý jejich průběh, původ a technický stav.

3. Důrazně se doporučuje dodržování minimálně třetinového pravidla pro plánování sestupů – tzn. využití pouze 1/3 plynu pro postup vpřed, 1/3 pro návrat a 1/3 jako rezervy.

5.    Organizace akcí

1. Vedoucí speleopotápěčské části akce

Důrazně se doporučuje pro každou speleopotápěčskou akci stanovit vedoucího speleopotápěčské části akce, který:

2. Účastníci

Pokud to charakter lokality umožňuje, doporučuje se speleopotápění ve dvojicích. V případě náročnějších akcí se doporučuje ustanovit jistícího potápěče.

2. Plán akce

Pro každou speleopotápěčskou akci se důrazně doporučuje sestavit předem, nejlépe písemnou formou, plán akce, který by měl obsahovat následující body:

Důrazně se doporučuje seznámit s podrobnostmi tohoto plánu všechny účastníky akce, případně další osoby.

Zpět