Česká speleologická společnost

Schůze komise pro speleopotápění 

22.4.2006

 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Místo a termín:

Sloup – kulturní dům, 22.4.2006 11.00-12.00

Účastníci jednání: 

Sirotek Jan     

Vitovják Marek   

Travěnec Fraňo   

Husák Radek

Hutňan Daniel

Lukáš Miroslav

Nečas Jaroslav

Program jednání:  

1.        Byla udělena kvalifikace JP Janu Bulířovi pod číslem 133. Bulíř dodá Sirotkovi seznam ponorů v tištěné formě, dále 300,- Kč poplatek a fotografii Markovi Novotnému. Ten zajistí tisk karty.

2.        Bylo schváleno, že komise se bude scházet pouze dvakrát ročně

3.        Dne 16.9. proběhne výjezdní zasedání komise na Svobodných Heřmanicích. Občerstvení a organizaci zajistí Vitovják a Lukáš.

4.        Ve dnech 8.-12.11.2006 proběhne v Rudici další teoretická část kurzu jeskynního potápění. Bylo domluveno, že ½ jednoho dne bude věnována praktickým ukázkam. Organizaci této části si vezme na starosti Hutňan. Ceny byly stanoveny na 2000,- Kč pro členy ČSS a 3000,- Kč pro nečleny ČSS. Přednášející dostanou odměnu 3000,- Kč. Rozeslání informací o kurzu zajistí Sirotek, organizaci přihlášek Husák.

5.        Byl schválen R. Šebela jako nový člen komise za Rudickou skupinu. Zároveň byl pověřen koordinací činnosti se SZS a vyhotovením seznamů potápěčů pro potřeby SZS.

Zapsal: V Babicích dne 23.4.2006, Jan Sirotek

Zpět