Česká speleologická společnost

Schůze komise pro speleopotápění 

14.12.2005

 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Účastníci jednání: 

Sirotek Jan      ZO 6-25

Vitovják Marek    ZO 7-02

Travěnec Fraňo    ZO 6-23

Program jednání:

 1.        Revize stavu nevydaných kvalifikačních karet

 2.        Předání pokladny komise J. Sirotkovi

 3.        Termín příští komise bude u příležitosti Speleofóra 2006 ve Sloupě.

 

Zapsal: V Babicích dne 14.12.2005, Jan Sirotek

Zpět