Česká speleologická společnost

Výjezdní zasedání komise 

17.9.2005, chata ZO 6-25 Pustý žleb v Suchdole

 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Účastníci jednání:

 

1. Husák Radoslav   ZO 6-09

2. Sirotek Jan      ZO 6-25

3. Vitovják Marek    ZO 7-02

4. Travěnec Fraňo    ZO 6-23

Omluveni: Herget Jan, Hóta Martin , Honeš Martin

Hosté: Kaman Vít , Motyčka Zdeněk , Nečas Jaroslav

Program jednání:

1. Schválení kvalifikací JP a ZJP ČSS:

Špaček Leoš        JP ČSS    schválen 4 hlasy

Ptáček Antonín     JP ČSS    schválen 4 hlasy

Riedl Pavel           JP ČSS    schválen 4 hlasy

Šebela Roman      JP ČSS     schválen 4 hlasy

Kaman Vít             JP ČSS    schválen 4 hlasy

Motyčka Zdeněk     ZJP ČSS  schválen 4 hlasy

2. Schválena změna zástupce v komisi JP ČSS:

ZO 6-09 bude při dalších jednání komise zastupovat Jaroslav Nečas místo ing.Michala Piškuly.

3. Vystavení kvalifikačních karet JP ČSS:

Zhotovení kvalifikačních karet zadáno Markovi Novotnému ze ZO 6-09.

Dořešit podklady: Hoferek Zdeněk – foto, Havelka Tomáš – foto

4. Do příštího jednání komise doloží jednotliví IJP ČSS seznam svých instruktorských speleopotápěčských aktivit za posledních 5 let.

5. Kurz JP ČSS:

Předběžný termín kurzu JP ČSS je 22.-26.11.2006, místo konání Rudice. Kurz proběhne pouze v případě dostatečného zájmu z řad členů ČSS.

6. Zhotovení mikin s logem JP ČSS:

velikost     L: 7 x barva černá, 8 x barva modrá

                XL: 15 x barva černá, 15 x barva modrá

      XXL:  3 x barva černá, 2 x barva modrá

7. Další jednání komise JP ČSS:

Olomouc 6.12.2005, zajistí Vitovják.

Zapsal: V Olomouci dne 19.9.2005, Vitovják Marek

Zpět