Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
16.4.2005

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 16.4.2005 se u příležitosti Speleofóra 2005 konala v dopoledních hodinách na předzahrádce Dělnického domu Tumperek schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.  

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 8 lidí:

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Martin Honeš

1-10

3

Miloslav Dvořáček

1-10

4

Marek Vitovják

7-02

5

Michal Piškula

6-09

6

Fraňo Travěnec

6-23

7

Jaroslav Nečas

6-09

8

Zdeněk Motyčka

6-25

 Průběh jednání:

1.       J. Sirotek předložil zrevidovaný seznam kvalifikací, který byl současně vystaven na internetu. Byly doplněny následující údaje:

-          Michal Caro – ZO 5-05

-          Roman Holý – ZO 7-02

-          Tomáš Svoboda – JP – 105 – 12.11.2002

Do přístě je nutno dodat podklady od: Rosa, Polívka, Ondřej Dufek a Jiří Horský.

2.       Komise vyzývá všechny, co ještě nedodali fotografie pro kartičky, aby je dodali F. Travěncovi. Kdo má zájem o kartičku a ještě nezaplatil, nechť dodá na příští komisi peníze. Stav vydaných kartiček je patrný ze seznamu na webu.

3.       Následující ZO ještě ztále nedodali aktualizované seznamy JP M. Vitovjákovi:

-          6-25

-          6-09

-          6-23

-          5-05

4.       Komise schválila udělení následujících kvalifikací na základě předložených podkladů:  

Jméno a příjmení

Kvalifikace

Pro

Zdrželi se

Proti

Č. karty

Martin Honeš

ZJP

4

1

0

125

Miloslav Dvořáček

ZJP

5

0

0

126

 

5.       Komise žádá pány Ptáčka, Špačka a Sládka o dodání podkladů pro udělení kvalifikací JP do příští komise.

6.       Komise rozhodla, že v letošním roce nebude otevřena teoretická část kurzu JP v Rudici pro malý počet zájemců z řad ČSS.

7.       J. Sirotek informoval o předání 50 ks skript (dotisk verze 2004) na sekretariát ČSS, kde je možné je zakoupit za cenu 350,- Kč.

8.       Byl projednán záměr vydat učebnici jeskynního potápění. Předpokládaný náklad cca 1000 ks. Z. Motyčka vyslovil předběžný příslib spolufinancování z ČSS a ZM Production. Byly zadány následující úkoly:

-          Vitovják + Skoumal – přepracování kapitoly o fyziologii

-          Piškula – přepracování kapitoly o dekompreích a směsech

-          Votava – bude požádán o zpracování kapitoly o SCR a CCR

-          Travěnec - překreslí veškeré perokresby jednotným stylem

-          Sirotek – doplní a rozšíří kapitolu Historie a zreviduje kapitolu o technice

9.       Z. Motyčka  tlumočil žádost slovenských kolegů o spolupráci při vybudování obdobného výcvikového systému JP na Slovensku a možnost spolupořádání kurzů a společných akcí. Komise jednoznačně tento zájem vítá.

10.   Byl přeložen termín konání setkání ve Slavkově na 9.-11.9.2005. J. Nečas na tento termín zajistí bazén a zázemí.

11.   Správou webových stránek komise bude pověřen t. Sládek, který souhasí. Od září bude web převeden do jednotné podoby ČSS na základě publikačního systému po dohodě Sládek-Blažek.

12.   Termín příští komise zatím nebyl stanoven.

 

V Brně 27.4.2005                                             zapsal: Jan Sirotek

Zpět