Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
19.10.2004

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 19.10.2004 se v době od 19:00 do 21:00 v Olomouci uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

 Účastníci:

 Jednání se zúčastnilo 10 lidí:

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Miroslav Lukáš

7-02

3

Roman Šebela

6-05

4

Marek Vitovják

7-02

5

Jiří Hovorka

1-10

6

Fraňo Travěnec

6-23

7

Radoslav Husák

6-09

8

Michal Piškula

6-09

9

Jaroslav Nečas

6-09

10

Martin Honeš

1-10

 Průběh jednání:

 1.       Komise schválila následující udělení následujících kvalifikací:

Jméno a příjmení

Kvalifikace

Pro

Zdrželi se

Proti

Č. karty

Marek Novotný

JP

7

0

0

120

Jiří Locker

JP

7

0

0

121

Tomáš Havelka

JP

7

0

0

122

Jiří Huráb

IJP

7

0

0

123

2.       Byl schválen poplatek 300,- Kč za vystavení vyšší kvalifikační karty.

3.       Byl projednán návrh sestavení Výcvikových standardů pro jeskynní potápění v rámci ČSS. Podklady dodal Husák, Skoumal a Vitovják. J. Sirotek byl do příští komise pověřen sestavením návrhu, který bude projednán.

4.       M. Vitovják byl pověřen zaktualizováním seznamů JP a jejich nachystáním pro potřeby SZS. Jednotlivé skupiny zjistí zájem u svých členů o kooperaci se SZS.

5.       J. Sirotek byl pověřen změnou termínu kurzu JP na www stránkách.

6.       Byly projednány návrhy M. Vitovjáka, R. Husáka a D. Skoumala na podobu Výcvikových standardů. J. Sirotek vypracuje do příště návrh ke schválení.

7.       Byl schválen termín výjezdního zasedání komise na 15.-17.7.2005 opět v Suchdole v Moravském krasu.

8.       Bylo prodiskutováno uspořádání setkání IJP a ZJP na téma praktické výměny zkušeností. J. Nečas prověří možnost pořádání v objektu ve Slavkově s přístupem do bazénu.

9.       J. Sirotek byl pověřen dotiskem 5 ks skript na kurz v Rudici

10.   Příští jednání komise proběhne 26.11.2004 v Rudici.

V Brně, 20.10.2004                                           zapsal: Jan Sirotek  

Zpět