Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
18.5.2004

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 18.5.2004 se v době od 19:00 do 22:00 v Praze v restauraci U Labutě uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

 Účastníci:

 Jednání se zúčastnilo 9 lidí:  

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Miloslav Dvořáček

1-10

3

Pavel Říha

5-01

4

Marek Vitovják

7-02

5

Jan Enčev

1-05

6

Fraňo Travěnec

6-23

7

Radoslav Husák

6-09

8

Martin Hóta

1-05

9

Jan Herget

1-05

 Průběh jednání:

  1. Komise schválila následující udělení následujících kvalifikací:

Jméno a příjmení

Kvalifikace

Pro

Zdrželi se

Proti

Č. karty

Radek Jančar

ZJP

5

1

0

118

Jan Horák

JP

5

1

0

119

 

2.        Marek Vitovják předložil seznam plateb na jednotlivé kvalifikační karty, J. Sirotek předložil přehled vydaných karet.

3.        Komise pověřila J. Sirotka sestavením zprávy o činnosti na Valnou hromadu ČSS

4.        J. Enčev a P. Říha informovali přítomné o vývoji událostí na lokalitě Důl Chrustěnice. Na základě internetové debaty vznikla poměrně ostrá polemika mezi komunitou jeskynních potápěčů ČSS a týmu BAT1. J. Enčev informoval o historii potápění na této lokalitě od roku 1995 a o vztazích s CMA, která spravuje přístup do dolu. Dle informací obou kolegů došlo ke zneužití důvěry pana Miky Dobrého, který má důl na starosti, členy týmu BAT1. Přítomní se shodli na nevyvolávání ostré konfrontace a vyčkání do podzimu 2004, kdy by BAT1 měl lokalitu opět zpřístupnit ostatním. J. Sirotek byl pověřen kontaktováním R. Táslera, který se problematikou historického podzemí zabývá.

5.        Byl schválen dotisk skript v počtu 50 ks. Další korektura bude provedena nejdříve v zimě.

6.        Zrekapitulování stavu přihlášek na kurz JP v Rudici – zatím řihlášeno 10 lidí.

7.        Pro kurz byl schválen stejný rozsah přednášek jako v loňském roce. Jako volné přednášky budou zařazeny Mexico - Husák, Černá Hora – Sirotek, Úmrtí v břidličném lomu – Vitovják, Francie – Huráb, Lukáš

8.        R. Husák zajistí do kurzu výrobu triček a mikin

9.        Bylo schváleno vystavení seznamu kvalifikací na internetu.

10.     Na červenec bylo naplánováno výjezdní zasedání jeskynních potápěčů do Moravského krasu – ubytování na základně ZO 6-25.

11.     Termín příští komise byl stanoven na 19.10.2004 v Olomouci. Zajistí Vitovják.

 

V Brně 19.5.2004                                                 zapsal: Jan Sirotek

 

Zpět