Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
11.11.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 11.11.2003 se v době od 19:00 do 22:00 v Brně v restauraci U Slunečnice uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 11 lidí:

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Miroslav Lukáš

7-02

3

Jiří Hovorka

1-05

4

Marek Vitovják

7-02

5

Daniel Jiroušek

5-05

6

Fraňo Travěnec

6-23

7

Radoslav Husák

6-09

8

Martin Honeš

1-10

9

Jaroslav Nečas

6-09

10

Roman Šebela

6-XX

11

Radek Šmok

5-05

Pozn.: chybí prezenční listina včetně rukopisu zápisu

Průběh jednání:

  1. Bylo hlasováno o udělení kvalifikace JP Markovi Vitovjákovi. Komise doporučila absolvování teoretické části kurzu v Rudici a následné nové hlasování.
  2. J. Sirotek informoval o novém postoji předsednictva vůči návrhům komise
  3. Rozhodnuto o zadání tisku kartiček J. Hurábovi vzhledem k tomu, že Travěnec a Piškula nedodali ukázkové tisky.
  4. J. Sirotek informoval o posledním stavu přihlášek na kurz v Rudici.
  5. Byla předána vytištěná skripta a rozdána členům komise k rozdistribuování jednotlivým účastníkům
  6. Byl schválen definitivní program kurzu v Rudici.
  7. Volná diskuze o kurzu JP.
  8. Další schůze komise se uskuteční 2.3.2004 v 19.00 v Pardubicích. Místo zajistí a informace rozešle R. Šmok.

 V Brně 12.3.2004 zapsal: Jan Sirotek

Zpět