Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
12.11.2002

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 12.11.2002 se v době od 19:00 do 23:00 v salonku restaurace U Labutě v Praze uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 12 lidí (tučně členové komise):

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Jan Herget

1-05

3

Martin Hota

1-05

4

Radoslav Husák

6-09

5

Fraňo Travěnec

6-23

6

Marek Vitovják

7-02

7

Pavel Řezníček

7-02

8

Jiří Hovorka

1-10

9

Martin Honeš

1-10

10

Daniel Hutňan

1-10

11

Miloslav Dvořáček

1-10

12 Jiří Huráb

6-09

Svoji nepřítomnost omluvili: Michal Piškula, David Skoumal

Naplánovanými body jednání byly:

 1. Schválení udělení nových kvalifikací
 2. Seznam udělených kvalifikací JP
 3. Tisk kartiček JP
 4. Seznam a dokumentace lokalit
 5. Webové stránky www.speleo.cz/cavediving/
 6. Výcvikové směrnice

Průběh jednání:

 1. Jiří Hovorka byl jednomyslně schválen novým členem komise
 2. Bylo hlasováno o schválení nových kvalifikací. V tabulce jsou uvedeny získané kvalifikace, čísla kartiček a výsledek hlasování. Nakonec bylo schváleno udělení 7 nových kvalifikací. Svoboda, Honeš a Dvořáček dodají do příště seznam ponorů. Vitovják obnoví seznamy JP.
 3. Jméno a příjmení

  Kvalifikace

  Pro

  Zdrželi se

  Proti

  Č. karty

  Zdeněk Motyčka

  JP

  6

  2

  0

  101

  Tomáš Mokrý

  ZJP

  7

  1

  0

  102

  Jan Sirotek

  ZJP

  7

  1

  0

  103

  Radoslav Husák

  IJP

  7

  1

  0

  104

  Tomáš Svoboda

  JP

  6

  2

  0

  105

  Martin Honeš

  JP

   

  3

  0

  106

  Miloslav Dvořáček

  JP

   

  1

  0

  107

 1. Sabbath do 14 dnů sestaví seznam doposud udělených kvalifikací. Pkkud budou chybět některé údaje, zkontaktuje zástupce jednotlivých skupin. Vyjde ze seznamů sestavených Vitovjákem. Seznam pak bude očíslován a společně s grafickým návrhem v Correl Draw předán J. Sirotkovi, který ho předá J. Hurábovi, který bude zajišťovat tisk.
 2. Do příští komise bude od všech zájemců o kvalifikační kartu vybrán příspěvek 300,- Kč. Vyberou zástupci skupin v komisi. karty budou vystaveny pouze těm, co zaplatí. Pokladníkem byl jednomyslně zvolen Vitovják.
 3. Byl diskutován web www.speleo.cz/cavediving/ . Bylo rozhodnuto, že na web postupně přibude rubrika nehody, kde budou prezentovány rozbory nehod při speleo-potápění. Zdrojem budou publikované články v periodikách a archiv J. Hovorky.
 4. Dále bylo schváleno, že na webu budou dodělány popisy následujících lokalit – podklady v elektronické formě zajistí uvedení lidé. Termín do příští komise:

  Hranická propast

  Vitovják

  Dolní jezírko

  Husák

  Čtyřicítka

  Husák

  Stovka

  Husák

  Sloupský koridor AJ

  Mokrý

  Konstantní přítok

  Sirotek

  Podtraťová

  Herget

  Chrustěnice

  Herget

  Chýnov

  Hutňan, Hovorka

 1. Byl projednáván výcvikový systém, jako celek. V podstatě bylo pokračováno v diskuzi o stejné koncepci, jako minule. Tj.
 1. Projednání připravovaných skript jeskynního potápění. J. Hovorka předložil koncept, který bude rozeslán prostřednictvím elektronické konference. Byl stanoven seznam zodpovědných osob za jednotlivé oblasti teorie:
 1. Bylo dohodnuto, že pro přednášky na kurzu v Rudici a pro účast budou osloveni: Hochmuth, Votava, Kaňka a spol. (rebreathery)
 2. Koordinací skript byly pověřeni Hovorka a Sirotek s oslovením Piškuly.
 3. Další termín konání komise je 14.1.2003 19:00 v Brně , zajistí Sirotek

Zapsal: Jan Sirotek, 22.11.2002

Zpět