Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
9.9.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 9.9.2003 se v době od 19:00 do 22:00 v Olomouci v restauraci u bazénu uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 9 lidí:

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Michal Piškula

6-09

3

Jiří Hovorka

1-05

4

Marek Vitovják

7-02

5

Daniel Jiroušek

5-05

6

Fraňo Travěnec

6-23

7

Radoslav Husák

6-09

9

Martin Honeš

1-10

Svoji nepřítomnost omluvili: David Skoumal

Pozn.: chybí prezenční listina

Průběh jednání:

  1. Bylo hlasováno o udělení kvalifikace JP Michalovi Carovi. Celkem 7 hlasy pro (1 se zdržel) byla kvalifikace schválena – č. kvalifikace 114.
  2. Michal Piškula prezentoval členům komise závěry minulého předsednictva ohledně výcvikových směrnis a statusu komise. První dokument byl upraven, tak aby mohl být schválen. Status byl znovu prodiskutován a komise se jednoznačně shodla, že se jej musíme pokusit prosadit. J. Sirotek byl pověřen zúčastnit se dalšího předsednictva a oba dokumenty okomentovat.
  3. J. Sirotek byl pověřen zasíláním zápisů z komisí poštou Jiřině Novotné
  4. Byly posouzeny ukázkové tisky karet, které zajistil Huráb. Komise neakceptuje kvalitu tisku a tak do příští komise ukládá Piškulovi a Travěncovi zajistit ukázkový tisk + kalkulaci u jiných firem.
  5. J. Sirotek urgoval dodání textů do skript JP
  6. J. Sirotek byl pověřen rozesláním přihlášek do kurzu JP
  7. Volná diskuze o kurzu JP a skriptech.
  8. Další schůze komise se uskuteční 11.11. v 19.00 v Brně. Místo zajistí a informace rozešle R. Husák.

V Brně 4.11.2003         zapsal: Jan Sirotek

Zpět