Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
17.9.2002

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 17.9.2002 se v době od 19:00 do 23:00 v salonku restaurace ZORA CLUB v Olomouci uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 13 lidí:

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Jan Herget

1-05

3

Martin Hota

1-05

7

Radoslav Husák

6-09

8

Fraňo Travěnec

6-23

9

Jiří Štětina

6-09

10

Marek Vitovják

7-02

11

David Skoumal

7-02

12

Pavel Řezníček

7-02

13

Miroslav Lukáš

7-02

Svoji nepřítomnost omluvili: Michal Piškula, Jiří Hovorka, Daniel Hutňan, Martin Honeš

Naplánovanými body jednání byly:

 1. Odsouhlasení zkorigované verze bezpečnostních směrnic

 2. Kvalifikační kartičky

 3. Logo komise

 4. Evidence lokalit

 5. Součinnost se SZS

 6. Webové stránky

 7. Výcvikový systém

 8. Výukové materiály

 9. Termín dalšího setkání

Průběh jednání:

 1. Byly provedeny poslední úpravy části Bezpečnostních směrnic týkajících se speleopotápění. Komise zároveň navrhla dvě změny i v obecné části směrnic:

 1. Byl schválen grafický návrh kartiček F. Travěnce na podobu kvalifikačních kartiček ČSS.

Kartičky tedy budou obsahovat nasledujicí údaje:

1.strana (stejná pro všechny):

2. strana:

Full cave Diver (Experienced Full Cave Diver, Cave Diving Instructor)

Travěnec připraví do příští schůze návrh číslování certifikací dle seznamů dodaných Vítovjakem. S tím, že doposud budou rozdělena čísla 0001 – 0100 dle zásluh a nově udělované kvalifikace budou vzestupně číslovány od 0101. Kartičky budou vydávany vždy při zvýšení kvalifikace. U současných se vydají pouze nejvýše dosažené. Travěnec zároveň zjistí data udělených kvalifikací.

Tisk kartiček bude proveden oboustranně barevně termotiskem. Dle nabídky byla vybrána tiskárna v Praze (zajišťoval Huráb), kde stojí tisk cca 80,- Kč. Kartička bude potom stát 200-250,- Kč. Rozdíl bude uložen u ČSS a bude využíván ke krytí případných dalších aktivit komise.

Zařízením tisku bude pověřen Huráb, pokud to přijme.

 1. Logo komise – zatím není, Sirotek zařizuje

 2. Evidence lokalit – bod vypuštěn

 3. Součinnost se SZS – Proběhla diskuze na toto téma. V minulosti byly členy SZS přímo speleopotápěči a byly uvedeni v "ostrých seznamech" SZS. Postupně potápěčská složka SZS zanikala a dnes je členy SZS již jen pár potápěčů. Vzhledem ke zkušenostem z proběhnuvších záchranných akcí bylo konstatováno, že při potápěčských nehodách jsou stejně nejdříve aktivováni místní potápěči. Tento systém však pravděpodobně neodpovídá současnému systému SZS. J. Sirotek byl tedy pověřen zjištěním situace u B. Kouteckého a dohodou se SZS. Komise navrhuje předání seznamů potápěčů spolu se seznamy odpotápěných lokalit stanicím SZS a ty potom budou svolávat potápěče dle těchto seznamů.

 4. V srpnu vznikla na adrese www.speleo.cz/cavediving/ prezentace komise a jeskynního potápění u nás. Stránku prozatímně udržuje J. Sirotek ale vyzval případné nadšence k pomoci při vytváření těchto stránek. Na tomto webu by se měly objevovat především oficiální informace o potápění v rámci ČSS, veškerá související dokumentace, výcvikové standardy, .... R Husák navrhl na stránky předělat “Historii jeskyunního potápění” od Michala Piškuly. Byl pověřen dohodou s autorem. Dále je třeba dodělat odkaz na www.speleo.cz.

 5. Do příští komise bude zajištěn archiv komise příp. ČSS, týkající se speleopotápění. Zdroj: Novotná, Piškula.

 6. příštím oběžníku by se měla objevit výzva ke všem speleopotápěčům, kteří jsou individuální členové, aby se ozvali a mohli se tak zfinalizovat seznamy.

 7. Zbytek diskuze byl věnován nové podobě výcvikového systému

 1. Příští komise se uskuteční 12.11.2002 v 19:00 v Praze – zajistí Hota, Herget.

 

V Brně 2.10. 2002 zapsal: Jan Sirotek

Zpět