Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
24.06.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 24.6.2003 se v době od 19:00 do 22:00 v restauraci Bavorská pivnice v Brně uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 7 lidí (tučně členové komise):

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Radoslav Husák

6-09

3

Fraňo Travěnec

7-02

4

Marek Vitovják

7-02

5

David Skoumal

7-02

6

Daniel Jiroušek

5-05

7

Michal Guba

7-02

Svoji nepřítomnost omluvili: Jan Herget, Martin Hota a Jiří Hovorka

Na závěr dorazili: Jiří Štětina, Jaroslav Nečas a Radek Jančar

Naplánovanými body jednání byly:

 1. Skripta pro JP
 2. Kurz jeskynního potápění v Rudici
 3. Seznam udělených kvalifikací
 4. Ostatní

Průběh jednání:

 1. Jan Sirotek informoval o schválení Výcvikové směrnice předsednictvem ČSS. Stav dalších bodů předložených předsednictvu zatím není znám.
 2. Skripta – J. Sirotek informoval o stavu příprav skript pro JP. J. Sirotek nachystal dvě kapitoly, kapitola o speleologii a karsologii zatím chybí. R. Husák předložil podklady pro kapitolu o dekompresi, do 1.7. dodá text k první korektuře. J. Hovorka ani M. Piškula zatím žádné materiály nedodali.
 3. D. Skoumal nabídl spolupráci na kapitole o fyziologii. J. Sirotek dostal za úkol zkontaktovat M. Piškulu a J. Hovorku a zjistit aktuální stav přípravy skript.
 4. Definitivní termín pro odevzdání textů a dalších podkladů byl stanoven na 15.7., s tím, že skripta by měla být vydána do 15.9.2003.
 5. J. Sirotek rozešle během 14 dnů propozice ke kurzu jeskynního potápění v Rudici. Účastníci budou vyzváni k úhradě minimální části účastnického poplatku ve výši 1.000,- Kč do 15.9.2003 převodem na účet ZO 6-25. Jiné způsoby platby byly vyloučeny. Po zaplacení celé částky jim budou od konce září rozesílány skripta. Součástí propozic bude závazná přihláška včetně vyznačení požadavků na stravu a ubytování.
 6. Pokladníkem kurzu byl stanoven R. Husák, který ve spolupráci se Z. Motyčkou (pokladník ZO 6-25) povede přehled veškerých financí souvisejících s touto akcí.
 7. Pro zajištění výuky je třeba obstarat následující zařízení (zodpovídají uvedené osoby):
 1. V pátek během kurzu bude podzemní exkurze do rudického propadání (zajistí J. Sirotek po domluvě s R. Šebelou). Povrchová exkurze bude domluvena na místě dle zájmu.
 2. V pátek a v sobotu večer bude blok volných přednášek:

M. Vitovják byl dále pověřen zjištěním možnosti přednášky o rebreatherech u P. Votavy.

Pro neplatící zájemce bylo stanoveno vstupné ve výši 50,- Kč na jeden večer.

 1. V průběhu kurzu bude ve foyer umístěn stánek ČSS, který bude mít na starosti R. Husák. V dostatečném předstihu se domluví s J. Novotnou na materiálech, které zde budou k prodeji.
 2. Bylo rozhodnuto, že na kurz budou opět natištěna trička – v tmavěmodré barvě s potiskem vpředu i vzadu – celkem 50 ks (10 x L, 30 x XL, 10 x XXL). Tisk zajistí R. Husák, event. R. Šmok.
 3. Byl zrevidován seznam kvalifikací pro vystavování kvalifikačních karet. J. Sirotek informoval, že první várka bude vytištěna během příštího týdne. Pro vystavení dalších karet je nezbytné u následujících lidí vyjasnit udělení následujících kvalifikací:

Následující lidé ještě nedodali fotografie: Dvořáček Miroslav, Hovorka Jiří, Enčev Jan, Záruba Ivo.

M. Vitovják byl pověřen aktualizací seznamu, na jejímž základě budou zadány do tisku další kartičky.

 1. Komise ukládá M. Piškulovi předání archivu na příští komisi.
 2. M. Vitovják do příští komise dodá ve spolupráci s P. Hurbisem text o Hranické propasti na webovou prezentaci.
 3. D. Skoumal informoval o možnosti spolupráce na akci pořádané v červenci P. Skovajsou v Chorvatsku v oblasti Plytvických jezer.
 4. J. Sirotek informoval o možnosti účasti na expedici do Černé Hory.
 5. Příští komise bude 9.9.2003 v Olomouci v 19.00. Místo konání upřesní ZO 7-02.

 

Zapsal: Jan Sirotek, 25.6.2003

Zpět