Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
4.6.2002

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 15.5.2002 se v době od 19:00 do 22:00 v salonku restaurace U Kočáru v Brně uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 9 lidí:

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Jan Herget

1-05

3

Martin Hota

1-05

5

Martin Honeš

1-10

7

Jan Sirotek

6-25

8

Fraňo Travěnec

6-23

9

Radoslav Husák

6-09

Svoji nepřítomnost omluvili: Michal Piškula, Marek Vitovják

Naplánovanými body jednání byly:

 1. Dopracování návrhu nových bezpečnostních směrnic pro speleopotápěčský průzkum

 2. Dořešení seznamů jeskynních potápěčů

 3. Seznam speleopotápěčských lokalit v ČR

 4. Kvalifikační kartičky

 5. Revize “neudělených kvalifikací JP"

 6. Diskuze o nové podobě výcvikového systému

Průběh jednání:

 1. Jan Sirotek předložil přepracovaný návrh Bezpečnostních směrnic se zapracovanými body z minula.

 2. Tento návrh byl prodiskutován a na místě přepracován do podoby v příloze. Další změny budou diskutovány elektronickou poštou v následujících dvou týdnech, než bude návrh předložen předsednictvu. Návrh předkládaný předsednictvu zpracuje a předá J. Sirotek, který ho ještě před tím zkrátí vložením zkratek na místo často se opakujících výrazů.

 3. Výsledný návrh by měl být předsednictvem upraven, aby zapadl do podoby celých směrnic, tj. upraveny případně vypuštěny body obecné povahy.

 4. Marek Vítovják sestavil seznamy jeskynních potápěčů organizovaných v rámci ČSS. U některých skupin byly konstatovány stále chybějící některé údaje. Žádáme tímto o jejich doplnění.

 5. Byla diskutována snaha o sestavení seznamu speleopotápěčských lokalit v České republice. Fraňo Travěnec informoval o minulých pokusech o sestavení tohoto seznamu. Bylo rozhodnuto o "novém pokusu". Vytvořením mustru pro jednotlivou lokalitu bude pověřen Marek Vítovják, pokud bude souhlasit.

 6. Fraňo Travěnec byl pověřen do příštího setkání vytvořením návrhu kvalifikační kartičky. Bylo dohodnuto, že bude použit jeho původní návrh, pokud do příštího sezení nedodá někdo jiný návrh. Komise se usnesla, že kartička bude pouze v anglickép verzi a bude obsahovat následující údaje:

 1. Bylo rozhodnuto, že kartička bude plastová. Konečná podoba bude schválena na dalším sezení komise. R. Husák zjistí cenové relace a podmínky u jednotlivých výrobců

 2. Komise schválila návrh J. Sirotka na zvážení udělení speleopotápěčských kvalifikací ČSS potápěčům s neukončeným kurzem JP, ale s velkým množstvím ponorů. Potápěči ZO ČSS Pustý žleb a Geospeleos, kterých se to týká předloží k posouzení úplný seznam svých jeskynních ponorů. Tyto seznamy shromáždí J. Sirotek a zajistí jejich distribuci stávajícím instruktorům JP, kteří budou požádáni o vyjádření. Pokud své vyjádření nedodají, rozhodne o případném udělení kvalifikací komise pro SP.

 3. Debata o výcvikovém systému byla odložena. Problematika bude řešena korespondenčně prostřednictvím internetu. J. Sirotek byl pověřen otevřením této diskuse na konferenci CAVEDIVER

 4. Termín další schůze komise bude dohodnut korespondenčně, předběžně v září.

V Brně 10. 6. 2002 zapsal: Jan Sirotek

Zpět