Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
29.4.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 29.4.2003 se v době od 19:00 do 22:30 v restauraci U Labutě v Praze uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 10 lidí (tučně členové komise):

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Radoslav Husák

6-09

3

Jiří Hovorka

1-05

4

Marek Vitovják

7-02

5

Martin Hota

1-05

6

Jan Herget

1-05

7

Daniel Jiroušek

5-05

8

Jiří Huráb

6-09

9

Martin Honeš

1-10

10

Radek Šmok

5-05

11

Miloslav Dvořáček

1-10

Svoji nepřítomnost omluvili: Michal Piškula a Fraňo Travěnec

Naplánovanými body jednání byly:

1.      Výcviková směrnice ČSS pro speleopotápění a související dokumenty
2.      Návrh statusu komise pro projednání na předsednictvu
3.      Schválení nových kvalifikací  
4.     
Kvalifikační kartičky JP  
5.     
Kurz JP + skripta  
6.      Ostatní

Průběh jednání:

1.      Jan Sirotek předložil návrh nové podoby Výcvikové směrnice pro speleopotápění. Tento dokument byl prodiskutován, pozměněn dle připomínek a následně jednomyslně schválen. Výcviková směrnice bude předložena předsednictvu na jednání 17.6.

2.      Zároveň s výcvikovými směrnicemi byly jednomyslně schváleny dokumenty prohlášení o zdravotním stavu a o zproštění odpovědnosti, které budou vyplňovat a podepisovat účastníci výcviku JP v rámci ČSS.

3.      Dále komise projednala návrh statutu komise pro speleopotápění, který by mělo přijmout předsednictvo na svém zasedání, aby bylo vyjasněno postavení komise, její pravomoci, atd.

4.      Komise přijala celkem 5 návrhů na udělení kvalifikací. Jejich schavlování se řídilo dle dosavadních výcvikových směrnic, u držitelů kvalifikací v jiných výcvikových systémech se pak postupovalo dle postupu v nové výcvikové směrnici.

Oldřich Švirk – komise jednomyslně neschválila udělení kvalifikace JP z důvodů nesplnění praktické části výcviku a nedoložení dostatečného počtu ponorů v jeskyních s instruktorem. Po doplnění těchto ponorů je možné kvalifikaci udělit.

Jiří Bíba – komise hlasováním (7 pro, 1 se zdržel) udělila kvalifikaci JP (číslo 110)

Jiří Huráb – komise jednomyslně schválila udělení kvalifikace ZJP (číslo 111)

Radek Šmok – komise hlasováním (6 pro, 2 se zdrželi) udělila kvalifikaci JP (číslo 112)

Dan Jiroušek – komise hlasováním (5 pro, 3 se zdrželi) udělila kvalifikaci JP (číslo 113)

5.      Jan Sirotek informoval o stavu tisku kvalifikačních karet. Vzhledem k nepřítomnosti F. Travěnce, který má seznamy na starosti, bylo rozhodnuto, že kvalifikační karty budou vytištěny v rozsahu členů, u kterých jsou všechny položky vyjasněny. Ostatní dořeší M. Vitovják po obdržení seznamů od J. Sirotka po konzultaci s F. travěncem. Podklady potom pošle přímo J. Hurábovi.

6.      J. Sirotek spolu s J. Hovorkou vyjasnili technické detaily stran přípravy skript. Dále na nich budou pracovat v užším kruhu ve spolupráci s M. Piškulou (kapitola Úvod a Historie + podíl na kapitole Psychické aspekty) a R. Husákem (kapitola Dekomprese).

7.      J. Sirotek informoval o podmínkách zajištění teoretické části kurzu JP v Rudici a o počtu doposud přihlášených účastníků. Během následujících týdnů je nutné seznam přihlášených uzavřít.

8.      Příští komise bude 24.6.2003 v Brně v 19.00. Místo konání upřesní ZO 6-25 nebo 6-09.

 

Zapsal: Jan Sirotek, 7.5.2003

Zpět