Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
2.3.2004

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


 

Dne 2.3.2004 se v době od 19:00 do 22:00 v Pardubicích uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 11 lidí:

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Michal Guba

7-02

3

Jiří Hovorka

1-05

4

Marek Vitovják

7-02

5

Daniel Jiroušek

5-05

6

Fraňo Travěnec

6-23

7

Radoslav Husák

6-09

8

Martin Honeš

1-10

9

Radek Šmok

5-05

10

Jan Herget

1-05

11

Martin Hóta

1-05

M. Piškula se omluvil pro pracovní zaneprázdnění

Průběh jednání:

 1. Komise schválila následující udělení následujících kvalifikací:
 2. Jméno a příjmení

  Kvalifikace

  Pro

  Zdrželi se

  Proti

  Č. karty

  Marek Vitovják

  JP

  8

  1

  0

  115

  Michal Guba

  JP

  7

  2

  0

  116

  Ivo Záruba

  ZJP

  8

  1

  0

  117

 3. Komise jednomyslně neschválila udělení kvalifikace JP Stanislavu Zbořilovi. Pro udělení kvalifikace udělila požadavek doložit do jednoho roku doklad o minimálně 6 ponorech v jeskyních
 4. Byl shodnocen kurz JP v Rudici.
 5. Byly rozdány kartičky dodané J. Hurábem. M. Vitovják aj. Sirotek byli pověřeni zrekapitulováním stavu vydávání kartiček.
 6. M. Vitovják a J. Sirotek informovali o stavu účetnictví a financí komise. Jiří Štětina dluží za trička celkem 1.800,- Kč. Vyřešením této pohledávky byl pověřen do příští komise R. Husák. Na kartičky bylo vybráno celkem 10.200,- Kč, z kurzu zbyla hotovost ve výši 11.067,- Kč. Obě sumy byly předány spolu s doklady za ubytování, pronájem a stravu J. Sirotkovi, který je předá Z. Motyčkovi, který zpracuje účetnictví spojené s kurzem.
 7. R. Šmok dodal objednaná trička s logem jeskynního potápění. R. Husák byl pověřen rozdistribuováním objednaných triček z Rudice (předán seznam J. Sirotkem). Komise rozhodla, že věnuje R. Šebelovi jedno tričko zdarma za zásluhy o pořádání kurzu v Rudici.
 8. Byla stanovena nová jednotná cena za trička: 250,- Kč / kus.
 9. Komise rozhodla o uspořádání kurzu JP v termínu 10.-14.11.2004 opět v Rudici. Organizací byla pověřena ZO 6-09 Labyrint – R. Husák. Minimum pro konání kurzu je 10 účastníků. Ceny za kurz: 2.000,- Kč pro členy ČSS, 3.000,- pro nečleny. J. Sirotek pošle R. Husákovi podklady pro rozeslání informací o kurzu.
 10. Komise pověřila J. Hovorku a F. Travěnce korekturou skript do příští komise.
 11. Komise pověřila j. Sirotka vystavením finální verze obou směrnic na www stránky.
 12. R. Husák seznámil přítomné s výsledky expedice do Mexika.
 13. Další schůze komise se uskuteční 18.5.2004 v 19.00 v Praze. Místo zajistí a informace rozešle M. Honeš.

 V Brně 12.3.2004 zapsal: Jan Sirotek

Zpět