Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
10.3.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 10.3.2003 se v době od 19:00 do 22:00 v restauraci Legend Club v Olomouci uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 10 lidí (tučně členové komise):

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Radoslav Husák

6-09

3

Fraňo Travěnec

6-23

4

Marek Vitovják

7-02

5

Martin Hota

1-05

6

Jan Herget

1-05

7

Daniel Jiroušek

5-05

8

Miroslav Lukáš

7-02

9

David Skoumal

7-02

10

Radek Šmok

5-05

Svoji nepřítomnost omluvili: Michal Piškula, Jiří Hovorka, Martin Honeš, Miloslav Dvořáček

Naplánovanými body jednání byly:

 1. Informace o nové skupině zabývající se speleopotápěním v rámci ZO 5-05 Trias
 2. Přijetí nového člena komise
 3. Aktualizace seznamů JP
 4. Logo komise
 5. Kvalifikační kartičky JP
 6. Popisy lokalit
 7. Kurz JP + skripta

Průběh jednání:

 1. Daniel Jiroušek a Radek Šmok informovali o zformování potápěčské skupiny v rámci ZO 5-05 Trias Pardubice ve složení: Jiří Bíba, Michal Caro, Daniel Jiroušek a Radek Šmok
 2. Daniel Jiroušek byl navržen jako zástupce ZO 5-05 v komisi. Komise ho jednomyslně přijala za nového člena.
 3. Komise hlasováním (5 pro, 1 se zdržel) schválila udělení kvalifikace JP Jaromíru Suchoňovi ze ZO 7-02 s číslem 109. J. Suchoň absolvoval v minulosti kurz JP a doložil 15 ponorů v jeskyních. Kvalifikace mu v minulosti nebyla udělena, protože o to nežádal.
 4. Jan Sirotek prezentoval návrhy loga komise zpracované S. Markovou. Marek Vitovják předložil konkurenční návrhy, které byly označeny za zdařilejší. M. Vitovják dá grafikovi k rozpracování návrh v podobě vlajky. Návrhy budou vystaveny na webu, kde budou k nahlédnutí. Hlasování o logu bude provedeno korespondenčně, aby do Speleofóra mohly být vytištěny trička. Logo bude obsahovat pouze text “Czech Speleological Society” a “Cavediving” – tj. bude obecně prezentovat jeskynní potápění v rámci ČSS.
 5. Fraňo Travěnec předložil definitivní návrh kvalifikační kartičky JP, který byl schválen. Zároveň ukázal digitální fotografie, které budou na kartičkách použity. Tento návrh pošle do 2 týdnů J. Hurábovi a v kopii J. Sirotkovi.
 6. Marek Vitovják vybral zbývající příspěvky na kvalifikační kartičky. Seznam zaplacených příspěvků společně se seznamem kvalifikací od F. Travěnce použije jako podklad J. Huráb při zadávání tisku kartiček.
 7. K dnešnímu dni zaplatili následující členové ČSS:

 8. Jméno

  ZO

  Mokrý Tomáš

  6-25

  Motyčka Zdeněk

  6-25

  Sirotek Jan

  6-25

  Dvořáček Miloslav

  1-10

  Honeš Martin

  1-10

  Hovorka Jiří

  1-10

  Hutňan Daniel

  1-10

  Jančar Radek

  6-09

  Husák Radek

  6-09

  Nečas Jaroslav

  6-09

  Netušil David

  6-09

  Pípa Pavel

  6-09

  Piškula Michal

  6-09

  Ševčík Pavel

  6-09

  Štětina Jiří

  6-09

  Lukáš Miroslav

  7-02

  Skoumal David

  7-02

  Dufek Ondřej

  1-05

  Enčev Jan

  1-05

  Herget Jan

  1-05

  Hóta Jan

  1-05

  Hóta Martin

  1-05

  Záruba Ivo

  1-05

  Neuman Martin

  1-05

  Horský Jiří

  1-05

 9. J. Sirotek informoval o práci na nových skriptech JP. Začátkem dubna proběhne schůzka J. Sirotek + J. Hovorka, při které bude doladěna forma skript, zkorigovány první texty a komisi pak bude předložen návrh. Do konce března by měly být dodány první podklady od všech autorů (Hovorka, Hutňan, Piškula, Husák, Sirotek).

 10. Byl definitivně potvrzen termín konání teoretické části kurzu JP. J. Sirotek neprodleně zajistí zveřejnění této akce na internetu a v oběžníku ČSS.
 11. Příští komise bude 29.4.2003 v Praze v 19.00. Místo konání upřesní ZO 1-05 nebo 1-10. Pracovní setkání proběhne na Speleofóru.

 

Zapsal: Jan Sirotek, 19.3.2003

Zpět