Česká speleologická společnost

Schůze Komise pro Speleopotápění
13.1.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 13.1.2003 se v době od 19:00 do 22:00 v restauraci Bavorská pivnice v Brně uskutečnila schůze komise pro speleopotápění České speleologické společnosti.

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 12 lidí (tučně členové komise):

Č.

Jméno a příjmení

ZO

1

Jan Sirotek

6-25

2

Jiří Hovorka

1-10

3

Pavel Ševčík

6-09

4

Radoslav Husák

6-09

5

Fraňo Travěnec

6-23

6

Marek Vitovják

7-02

7

Jiří Štětina

6-09

9

Martin Honeš

1-10

10

Daniel Hutňan

1-10

11

Miloslav Dvořáček

1-10

12

Michal Piškula

6-09

Svoji nepřítomnost omluvili: Martin Hota a Jan Herget

Začátku jednání byl za předsednictvo přítomen Zdeněk Motyčka.

Naplánovanými body jednání byly:

 1. Schválení udělení nových kvalifikací
 2. Kvalifikační kartičky JP – aktualizace seznamu
 3. Výběr příspěvků na kartičky
 4. Dokumentace lokalit
 5. Kurz JP

Průběh jednání:

 1. Bylo hlasováno o schválení nové kvalifikace JP pro Pavla Pípu ze ZO 6-09 Labyrint. Kvalifikace byla jednomyslně (počtem 6 hlasů) schválena. Nová kvalifikace bude mít číslo 108.
 2. Byl definitivně schválen návrh kvalifikační kartičky. Komise zamítla návrh Radka Šmoka s využitím fotografie R. Husáka.
 3. Marek Vitovják vybral od jednotlivých zástupců příspěvek ve výši 300,- Kč na kvalifikační kartičky. Do příště sestaví přehled. Dále byly vybrány fotografie. Lidé, co fotografie nedodali, je zašlou Travěncovi.
 4. Fraňo Travěnec byl do příští komise pověřen sestavením definitivního seznamu pro vydávání karet, dále zasláním finální verze karty v CorelDraw J. Sirotkovi. Na příští komisi bude nachystán podklad pro zadání tisku karet J. Hurábem v Praze.
 5. Po obdržení návrhu kvalifikační karty jej zašle J. Sirotek ke kosrespondenčnímu odhlasování předsednictvu.
 6. F. Travěnec bude zasílat pravidelně aktualizovaný seznam JP Jiřině Novotné
 7. Bylo konstatováno nesplnění úkolu z minula – popisy jednotlivých lokalit. Úkol tedy trvá.
 8. Hranická propast

  Vitovják

  Dolní jezírko

  Husák

  Čtyřicítka

  Husák

  Stovka

  Husák

  Sloupský koridor AJ

  Mokrý

  Konstantní přítok

  Sirotek

  Podtraťová

  Herget

  Chrustěnice

  Herget

  Chýnov

  Hutňan, Hovorka

 1. V seznamu speleopotápěčů by měla být zaktualizována kolonka lokality
 2. Byla schválena změna termínu konání teoretické části kurzu JP na 26.-30.11.2003
 3. Poplatek za kurz byl stanoven na 1.900,- Kč pro členy ČSS a 2.500,- Kč pro nečleny. Součástí polatku budou skripta, která budou zaslána účastníkům, kteří zaplatili poplatek v předstihu.
 4. Byl stanoven poplatek za prodejní místo a prezentaci komerčních firem ve výši 1.000,- Kč.
 5. Byl zrevidován obsah skript a garanti jednotlivých kapitol
 6. Další termín konání komise je 3.3.2003 19:00 v Olomouci , zajistí Vitovják

Zapsal: Jan Sirotek, 7.2.2003

Zpět