Seznam vystavených kvalifikací JP – 26.11.2004
Seznam vystavených kvalifikací ČSS naleznete zde.

Výcvikové standardy jeskynního potápění – 26.11.2004
Výcvikové standardy naleznete zde.

Bezpečnostní směrnice ČSS - části týkající se speleopotápění – 12.3.2004
Aktuální podobu směrnice naleznete zde.

Výcviková směrnice pro speleopotápění ČSS – 12.3.2004
Aktuální podobu směrnice naleznete zde.

Zproštění odpovědnosti pro výcvik JP – 12.3.2004
Všeobecné zproštění zodpovědnosti a souhlas s přijmutím rizik při účasti ve výcviku jeskynního potápění v rámci ČSS - zde.

Zdravotní stav – 12.3.2004
Údaje o zdravotním stavu účastníka kurzu JP - zde.

Záznam o výcviku JP – 12.3.2004
Záznam o průběhu výcviku účastníka kurzu JP - zde.